Liečebné cvičenia | Hotel Flóra, pobyty, ubytovanie a moderné wellness v centre mesta Trenčianske Teplice

Liečebné cvičenia

  • Individuálna kineziterapia

Liečebný telocvik pod odborným dohľadom fyzioterapeuta, vedený s každým hosťom individuálne. Súbor cvikov závisí od stanovenej diagnózy. Cvičenie využíva prvky pre relaxáciu preťažených svalov, posilňovanie oslabených svalových skupín, mobilizáciu kĺbov a panvy, správne držanie tela a nácvik správnych pohybových stereotypov. Neoddeliteľnou súčasťou cvičenia je dychová gymnastika, ako aj cvičenie rýchlosti, obratnosti, vytrvalosti, rovnováhy, sily a celkové kondičné zlepšenie. Kineziterapia je vhodná pri ochoreniach chrbtice, reumatických ochoreniach, pri obezite, osteoporóze a cievnych ochoreniach mozgu.

Cena:

individuálna kineziterapia - liečebný telocvik 8,00 € 20 min.

  • Jogové cvičenia - skupinové

Individuálne cvičenie jógy pozostáva z telesných cvičení asány a pránájámy. Ich cieľom je posilnenie rovnováhy medzi telom a mysľou - obnova homeostatickej rovnováhy. Jóga posilňuje teda nielen celkovú fyzickú odolnosť voči škodlivým vplyvom, ale prináša aj pocit pozitívneho myslenia - radosť a celkovú pohodu; tým napomáha odbúravať pomalosť a lenivosť (stajana, álasja).

Cena:

jogové cvičenia - skupinové                 10,00 € 60 min.

Služby neštátneho zdravotníckeho zariadenia sú oslobodené od DPH.