Dokumenty | Hotel Flóra, pobyty, ubytovanie a moderné wellness v centre mesta Trenčianske Teplice

Dokumenty

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.06.2017
Valné zhromaždenie 26.06.2017
Ročná finančná správa emitenta za rok 2016
Mimoriadne valné zhromaždenie 07.11.2016
Ročná finančná správa emitenta za rok 2015
Ročná finančná správa za rok 2015 - doplnenie
Ročná finančná správa emitenta za rok 2014
Ročná finančná správa emitenta za rok 2013
Ročná finančná správa emitenta za rok 2012
Ročná finančná správa emitenta za rok 2011
Ročná finančná správa emitenta za rok 2010
Predbežné vyhlásenie za 2.polrok 2015
Predbežné vyhlásenie za 1.polrok 2015
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2014
Predbežné výhlásenie za 1. polrok 2014
Predbežné výhlásenie za 2. polrok 2013
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2013
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2012
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2012
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2011
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2011
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2010
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2010
Finančná správa za 1.polrok 2017
Finančná správa za I.polrok 2016
Doplnenie finančnej správy za 1.polrok 2016
Finančná správa za I.polrok 2015
Doplnenie finančnej správy za 1.polrok 2015
Finančná správa za I. polrok 2014
Finančná správa za I. polrok 2013
Finančná správa za I. polrok 2012
Finančná správa za I. polrok 2011
Finančná správa za I. polrok 2010
Úplné znenie stanov spoločnosti
Kódex správy a riadenia
Personálne zmeny členov predstavenstva a.s. k 26.11.2012
Personálne zmeny v org. spoločnosti - voľba člena  dozornej rady na VZ 23.6.2014
Personálne zmeny v orgánoch spoločnosti - voľba členov dozornej rady na VZ 30.6.2015

Väčšina dokumentov je uložená vo formáte PDF. V prípade, že nemáte nainštalovaný tento program môžete tak urobiť na nasledujúcej stránke.